és licensing

Accés per a clients/proveïdors:

usuari contrasenya

Inici 

Avís legal

Tornar a
Avís legal
  •  

Els continguts, presentació, organització, compilació, adaptació i conversió digital, traducció, execució i qualsevol altre relacionat amb aquest lloc web constitueixen creacions protegides per la legislació aplicable sobre propietat intel·lectual, industrial i altres drets. Aquests continguts i la totalitat del lloc web no podran ser ni totalment ni parcialment reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transmesos o emmagatzemats sota cap forma sense l’autorització prèvia i per escrit de BIPLANO LICENSING SA o dels titulars de les creacions.

No obstant això, els usuaris podran visualitzar en pantalla, descarregar i emmagatzemar la informació continguda en aquest lloc web i reproduir-la, únicament, amb finalitats privades. Queda exclòs d’aquesta autorització qualsevol ús comercial que se’n pugui fer de les accions descrites anteriorment.

Aquest lloc web és propietat exclusiva de BIPLANO LICENSING SA i està protegit, juntament amb els seus continguts, pel que fa a creacions intel·lectuals, per les lleis i els tractats internacionals sobre drets d’autor.

© 2012 BIPLANO LICENSING SA

Tots els drets reservats.
BIPLANO LICENSING SA
NIF A62136668
Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, tom 32262, de la Secció General del Llibre de Societats, foli 64, full 210050, inscripció 1a.

 

 

© 2019 BIPLANO. Todos los derechos reservados

 

Disseny web Disseny web

C/ Santaló 10 4º1ª
08021 Barcelona

+34 93 452 60 00

biplano@biplano.com